• E-posta

  info@miateknoloji.com
 • Telefon

  +90 312 286 17 77

Sağlık Bilişim Çözümleri

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Türkiye’de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma ortamı hem hastane personelinin hem de hastaneye başvuran hastaların sorunlarını azaltmanın ilk adımıdır.

Geleceğimizi yönlendiren “Bilişim Teknolojisi” ile hastanelerin sorunlarına çözüm üretebilecek yazılım programları kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu noktadan hareketle MİA Teknoloji olarak ana hedefimiz, bilişim teknolojisinde meydana gelen ilerlemeleri yakından izleyerek, Türkiye’nin sağlık kültürüne ve sağlık kurumlarına uygun Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) geliştirmektir.

MIA-MED adını verdiğimiz Hastane Bilgi Yönetim Sistemi yazılımımız, finansal ve yönetimsel modüllerle hastane yönetiminin, tıbbi modüllerle de sağlık personelinin omuzlarındaki yük hafifletilerek sağlık sektörünün sorunlarını en aza indirgemek amaçlanmıştır. Hastane kaynaklarının daha verimli kullanımı, hasta memnuniyeti, hizmet kayıplarının en aza indirgenmesi ve karlılığın artırılarak hastanenin finansal açıdan güçlü kılınabilmesine olanak verecek nitelikte bir yazılım programıdır.

 

Kullanım Alanları

Üniversite hastaneleri, Şehir hastaneleri ve kamu hastaneleri

 

Temel Özellikleri 

Mia-Med Sistemlerine ait temel özellikler

  • Randevu Modülü
  • Danışma
  • Hasta Kayıt
  • Hasta Yatış
  • Poliklinik
  • Klinik Servisler
  • Ameliyathane
  • Doğumhane
  • Hemodiyaliz
  • Fizik Tedavi
  • Yoğun Bakım
  • Laboratuar
  • Radyoloji
  • Eczane
  • Stok-Ayniyat
  • Hasta Arşivi
  • Personel Bordro İşlemleri
  • Ek Ödeme ve Doktor Primleri
  • Faturalama
  • Muhasebe
  • Vezne
  • Evrak Kayıt
  • Satın Alma
  • Tanımlama
  • İstatistik Modülü
  • Raporlama Modülü
  • Lisans Eğitim Modülü
  • Teknik Servis Modülü
  • Sterilizasyon Modülü
  • Cihaz Takip Modülü
  • Hemşire Gözlem ve Girişim Modülü
  • Sağlık Kurulu Modülü
  • Kan Merkezi Modülü
  • İnsan Kaynakları
  • Diyet Modü

 

 

Teknik Özellikleri

Geliştirdiğimiz Sistemlerimize ait teknik özellikler

 • İstemci/Sunucu mimari
 • .Net Yazılım Dili
 • Hızlı versiyon güncelleme
 • Donanımdan bağımsız mimari
 • Windows Grafik Tabanlı
 • Sağlık-Net Entegrasyonu
 • Medula Entegrayonu
 • ACİL 112 Entegrasyonu
 • MHRS Entegrasyonu
 • MKYS Entegrasyonu
 • Online destek

 

Radyoloji Bilgi Sistemi

Radyoloji Bilgi Sistemi (RIS) hastaneler için önemli bir hizmet birimidir ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin önemli bir alanını oluşturur ve entegre çalışır.

Radyoloji merkezinde çalışılan tetkikler tüm detay bilgileri ile (kod, ad, çalışıldığı cihazlar vb.) kayıt altına alınabilir. Grup tetkikler tanımlanarak aynı grup altındaki tetkiklerin tek bir tuşla ekrana getirilmesini sağlanabilir.

Tetkiklerin randevulandırma koşulları tanımlanabilir, tetkiklere poliklinik veya kliniklerden istendiği anda otomatik randevu verilmesi sağlanabilir. Randevu verilen hastalara tetkik için geldiğinde uyması gereken talimatların (aç gelme, idrara sıkışık gelme, ilaç kullanmama gibi) dökümü otomatik olarak alınabilir.

 

Aynı istem altında yer alan farklı tetkikleri (direkt grafi, ultrason, tomografi, doppler, anjio) herbirine farklı protokol numarası verilerek ayrı kayıt defterleri dökümü alınabilir.

 

Laboratuvar Bilgi Sistemi 

MIA-Med Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Laboratuarların çalışma şekillerine göre farklı ekranlar tasarlayarak laboratuar tekniker ve uzmanlarının doğru ve kolay sonuçları girebilecekleri bir modüller zinciri oluşturmuştur.

Biyokimya, Mikrobioloji ve Patoloji olarak üç kısma ayrılan laboratuar modülü laboratuarların farklı ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmıştır.

Laboratuar Cihaz entegrasyonları ve onaylama mekanizmaları hastane çalışmasına hız katmaktadır.

 

Biyokimya

Genelde cihaz entegrasyonlarının yoğunlukta olduğu Biyokimya laboratuarları ile LIS bağlantısı kurulabilen tüm cihazlarla entegrasyon sağlanabilmektedir.

Test Sonuçlarının Manuel veya Cihazdan gelen sonuçlarla girişinin yapılması sağlanabilmektedir.

Hesaplamalı test işlemleri parametrik olarak cihaza teste veya laboratuar çalışma prensiplerine göre düzenlenebilmektedir.

Cihazlardan gelen sonuçların toplu onaylama işlemleri yapılabilmektedir.

Uzman ve tekniker onaylarının yapılabildiği aynı zamanda uzman onayının yapılması ile birlikte doktorun sistem üzerinden otomatik olarak görebildiği, yine hastaların web üzerinden sonuçlarını görebildiği bir çalışma prensibine sahiptir.

 

Mikrobiyoloji

Bakteri üremesi olan kültürler için ileri tetkikler uygulanabilecek özel Bakteri ve Antibiyogram ekranları tasarlanmıştır.

Bakteri tanımlama öncesi Gram boyama testi yapılıp şablon ile otomatik açıklamalı sonuçlanması yapılabilmektedir.

Bakteri türleri seçilip Manuel veya yarı otomatik CFU/Sonuçları ayrı ayrı girilebilmektedir.

Bakteri üremeleri ile beraber ESBL, ESBL-E ve İBL testlerinin şablonla sonuç girebilme özellikleri bulunmaktadır.

Klinisyen hekimlere gerek duyulmadan kültürler, sonuçlarına göre sadece klinik mikrobiyoloji ve diğer mikrobiyoloji uzmanlarının “Antibiyotik duyarlılık testini” çalışabilmesi ve pratik sonuç girişi yapılabilmektedir.

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde duyarlı, orta duyarlı, dirençli, MİK değerleri ve MİK yöntemlerini ayrı ayrı antibiyogramlarda belirtebilirsiniz.

Kültürler üzerinde yapılan tüm işlemler hasta başvurularına farklı hizmetler olarak kaydedilip, açıklama bölümde de yapılan mikrobiyolojik çalışmaların hizmet numaralarıyla beraber üreme olan kültür bilgisini de eklemektedir.

Üreme olan kültür çalışmalarında, KOLONİ mantığı ile çalışılabilmektedir.

Kültürde çalışılan bakteri çeşitlerini farklı KOLONİ ler dede çalışabilirsiniz.

Birden fazla üreme olan bakterilerde KOLONİ mantığı ile Antibiyogram testlerini ayrıca yapabilirsiniz.

 

Patoloji

Hasta başvurularını; tarihe, dosya numarasına ve biyopsi numarasına göre arama kriterleri bulunmaktadır. 

Kullanıcı kendi rapor şablonunu oluşturarak kolayca raporlama özelliği bulunmaktadır.

Patoloji uzmanı yazdığı rapor üzerinden GSS MEDULA açıklamasını da seçebilmektedir. 

Panik Tanı değeri giriş ekranı bulunmaktadır. 

Biyopsi numaralarını sayaç kontrolü ile otomatik arttırılabilir veya manuel olarak girilebilmekte ve barkod etiketi anında çıktı alınabilmektedir. 

Yazılan raporlamalar MS Office ve PDF uygulamalarına kolaylıkla dönüştürülebilmektedir. 

Başvuru şifreleme özelliği ile hasta patoloji raporlarının gizliliği ön plandadır. 

Hasta bilgileri (hekim istem açıklaması, hasta kimlik bilgileri, yaşı, tanı bilgileri, patoloji bilgileri, biyopsi numarası vb.) raporlama ekranında görüntülenmektedir.

Yazılan tüm patoloji raporları içerisinden kullanıcının belirlemiş olduğu (harf, kelime ve cümle) bilgilerini kolaylıkla arama yapılıp, daha önce yazılan rapor tiplerine ulaşabilirsiniz.

Hastanın daha önce çalışılmış tüm testlerini aynı ekrandan ulaşabilir ve grafiksel görüntüsüne bakabilirsiniz. 

 
 
Biyometrik Kontrol ve Yetkilendirme
 
Ana faaliyet ve uzmanlık alanlarımızdan olan Biyometrik Denetim Sistemleri ve Sağlık Bilişim sistemleri alanında yürütülen projeler hastaneler ve sağlık tesislerinde birleşerek komple bir Hastane Biyometrik Denetim Sistemi çözümü oluşturulmuştur.
 
Özellikle sağlık çalışanları ( doktorlar, hasta bakıcılar, birim kullanıcıları, yöneticiler v.b… ) ve hastaların çeşitli senaryolarda kimlik denetimlerinin sağlanabilmesi için kulllanılabilen biyometrik denetim sayesinde tam güvenli ve tam denetimli hastane modeli hedeflenmektedir.
 
Geliştirilen sistemlerimizde aşağıda belirtilen biyometrik ve kartlı sistem tanımlama teknolojileri desteklenmektedir
 • Yüz Tanımlama
 • Parmak Damar İzi Tanımlama
 • Parmak İzi Tanımlama
 • İris Tanımlama
 • Mifare veya Proximity Kart Tanımlama

Hastane Bilgilendirme ve Kayıt Sistemi

Hastalara yönelik biyometrik kimlik tanıtımı yapıldıktan sonra bir çok bilgi ve kayıt olma süreci için tasarlanmış Kiosk modelidir.

Sağlanan hizmetler;

 • Randevu Alma ve iptal Etme
 • Klinik Sıra Alma
 • Laboratuvar sonucu durum bilgisi öğrenme
 • Hastane içi yönlendirme bilgisi görüntüleme

ve ihtiyaca bağlı diğer hizmetler…

 

Personel Otomasyon Giriş Denetimi ve Onay Sistemi

Sağlık personelleri tarafından tesis içerisinde herhangi bir ortamda otomasyonun yetki dahilinde herhangi bir bölümünde giriş için biyometrik denetim sağlaabilmektedir.

Sağlanan hizmetler;

 • Programa Giriş Denetimi
 • Hasta Yatak Başı Ekranına Giriş Denetimi
 • Önemli işlem ve yönlendirmeler için Biyometrik Onay Denetimi
 • Maddi konularda biyometrik onay denetimi

ve ihtiyaca bağlı diğer hizmetler…

 

Kritik Bölge Geçiş ve Denetimi

Tesis içerisinde sadece belirli birim çalışanlarının girebilmesi gereken oda, alan ve bölgelere yönelik sağlanacak geçiş kontrol sistemidir.

 Sağlanan bazı hizmetler;
 • Ameliyathane geçiş kontrolü
 • Bilgi İşlem geçiş kontrolü
 • Özel odalar veya birimler geçiş kontrol
 • Laboratuvar biyometrik geçiş kontrol

 

PDKS-Personel Devam Kontrol ve Puantaj Sistem

Tesisde görev alan personellere ve hizmetlilere yönelik oluşturulan PDKS sistemi sayesinde çoklu ve değişken vardiya sistemine sahip hastanelerimizde tam denetim sağlanabilmektedir.

Sağlanan hizmetler;

 • Giriş-Çıkış Denetimi
 • Vardiya Yönetimi
 • Eksik ve Fazla Mesai Yönetimi
 • Personel İzin Bilgi Sistemi
 • Raporlamalar ve istatistikler